Central lokal

Adress:Kungsgatan 27-29, Prästgatan 16,Södergatan 13
Område:Centrum
Yta: 115
Tillträde:
Lokalnummer: 37

Södergatan 13

Kan ev delas i 2 mindre lokaler