Startsida Våra bostäder och lokaler Intresseanmälan Lediga Lokaler Förvaltning För hyresgäster Integritet & GDPR Kontakt
Telefon- och öppettider
Telefontider på
033-135260 och 0340-15480:

Mån - Tors:
09.00-13.00

Öppettider Stenbocksgatan 18, Borås:
Mån - Tors:
09.00-13.00
Övrig tid enligt överenskommelse.

Felanmälan:
Görs på 033-413240
Eller för Varberg: 0340-84122

För hyresgäster

Här får du som hyresgäst den information du behöver inför flytt och under din tid som hyresgäst hos oss.

Felanmälan görs på telefon 033-413240

Tänk på följande

När du flyttar in

Tillsammans med Ditt kontrakt har Du fått ett informationsblad med de viktigaste uppgifterna som rör Ditt boende. I varje trapphus finns dessutom ett informationsblad, där ni finner all kontaktinformation. När Du som ny flyttar in i ett av våra hus börja gärna med att ta reda på vilka ordningsregler som gäller i fastigheten, vad gäller tvättstuga, sophantering och liknande.  

Vad som i övrigt är viktigt att tänka på vid inflyttning är att beställa el-abonnemang, ändra Din hemförsäkring och göra adressändring.

När du flyttar

Uppsägning ska, för att vara gällande, ske skriftligen och vara hyresvärden tillhanda senast den sista i månaden. Uppsägningstiden är tre månader, vilket innebär att avflyttning kommer att ske tidigast till det månadsskifte som inträffar tre månader från uppsägningen. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

Vi får ibland förfrågan om förkortad uppsägningstid. Det förekommer endast i undantagsfall när nästa hyresgäst har önskemål om att flytta in tidigare. Men man bör alltid räkna med tre månader i uppsägningstid.

Efter det att Du gjort Din uppsägning kommer Du att få en bekräftelse på densamma, där det framgår vart Du skall lämna Dina nycklar samt vad som gäller för besiktning av lägenheten. Du får också en checklista för vad som ska vara städat inför besiktningen och avflytten.

Under tiden du bor i någon av våra lägenheter

Som hyresgäst skall man under hyrestiden väl vårda lägenheten.
Man är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom eget vållande eller av någon som gästar lägenheten.
Uppkommer skada som omedelbart måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet inte skall uppstå, är hyresgästen skyldig att genast lämna hyresvärden meddelande om skadan.

Även övriga gemensamma utrymmen i fastigheten ska behandlas väl. Använd sunt förnuft och lämna alltid dessa platser såsom Du själv vill att de skall se ut när du kommer dit.
För att exempelvis uppehålla en väl fungerande tvättstuga krävs att tvättiderna respekteras. Efter varje genomfört tvättpass skall tvättstugan tömmas. Dessutom är det varje hyresgästs skyldighet att städa tvättstugan, torka av maskiner och tömma eventuella filter.

Bostäder och lokaler
Ullsaxen äger samt förvaltar fastigheter i Borås, Varberg, Gränna, Blidsberg, Rydal och Marbäck. För att se vårt utbud av lägenheter, parhus och lokaler klicka dig fram på kartan nedan.
Borås Gränna Varberg Blidsberg Rydal Marbäck
Ullsaxen
Stenbocksgatan 18, 506 34 Borås
033-13 52 60